Picamimi

is the gift you've been looking for!

T e l l   m e   y o u r   s t o r y ...

L e t   m e   d r a w ...

C a p t u r e   a   m o m e n t ...

K e e p   i t   f o r e v e r ...

İSTANBUL SERİSİ - ŞEKERCİ

Bir İstanbul serisiyle, Picamimi'leri, İstanbul'da gezmekten görmekten keyif aldığımız yerlerde resmetmek istedim. Şimdi de, biraz ağzımız tatlansın diye, İstanbul'un tarihi şekercisi, Ali Muhiddin Hacı Bekir'deyiz! Etrafımız akide şekerleri, lokumlar, çikolatalar, badem ezmeleri ile çevriliyken tabiki Picamimimiz, yeni şeker almış mutlu bir çocuk!