Picamimi

is the gift you've been looking for!

T e l l   m e   y o u r   s t o r y ...

L e t   m e   d r a w ...

C a p t u r e   a   m o m e n t ...

K e e p   i t   f o r e v e r ...

İSTANBUL SERİSİ - HAMAM

Bir İstanbul serisiyle, Picamimi'leri, İstanbul'da gezmekten görmekten keyif aldığımız yerlerde resmetmek istedim. Cağaloğlu hamamındayız... Peştemallı Picamimi, huzurlu, rahatlamış, ve mutlu...